Neki Deniels Media Informacija o obradi podataka za virtualnu dm žensku utrku

Zajednički voditelj obrade podataka: dm-drogerie markt d.o.o. Kovinska 5a Zagreb i Neki Daniels Media d.o.o. Pasančeva 4, Zagreb

Kontakt podaci za ostvarivanje prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka (zajednička kontakt točka): podrska@ticketing.com.hr

Osnova i svrha  obrade i vrste osobnih podataka: ispunjenje ugovora – kupnja karata radi sudjelovanja u „ Virtualna dm ženska utrka „ 2021, obrađujemo ime, prezime, e-mail adresu, veličinu majice, broj računa, telefonski broj i kućnu adresu dostave.

Tko će imati uvid u osobne podatke: zajednički voditelj obrade će u cilju ispunjavanja svrhe u koju su podatci dani, predmetne podatke dostaviti trećim osobama primjerice davatelju poštanskih usluga radi dostave karata i majice te  tijelima javne vlasti ili  ovlaštenim sudskim vještacima.

Osobni podatci se  pohranjuju na 12 mjeseci, nakon isteka kojega se uništavaju, osim u slučajevima kada su isti dokaz u postupku pred nadležnim tijelom, kada se čuvaju do pravomoćnog okončanja predmetnog postupka.

Vaša prava vezana uz zaštitu osobnih podataka:

Imate pravo kao ispitanik, voditeljima obrade podnijeti zahtjev kojim tražite pristup osobnim podacima i njihov ispravak, brisanje osobnih podataka kao i ograničavanje njihove obrade te pravo na izjavljivanje prigovora na obradu vaših  podataka,  prijenos podataka, sve u skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

U slučaju da vaš prigovor, vezan uz obradu osobnih podataka,  ne bude prihvaćen po voditelju obrade ili niste zadovoljni odgovorom imate pravo podnijeti Zahtjev za utvrđenjem povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Posljedice  ne davanja podatka su nemogućnost kupnje karata, nemogućnost dostave karata i majica na kućnu adresu te potom i nemogućnost sudjelovanja  na „ Virtualna dm ženska utrka „ 2021